سفر اروپایی داکتر رمضان بشردوست وکیل مردم در پارلمان بزودی آغاز می شود!

سفر اروپایی داکتر رمضان بشردوست وکیل مردم در پارلمان بزودی آغاز می شود!

کابل پرس: داکتر رمضان بشردوست وکیل مردم در پارلمان افغانستان بزودی سفر اروپایی خود را برای شرکت در چند کنفرانس و دیدار با شهروندان افغانستان در کشورهای اروپایی آغاز خواهد کرد. داکت ...

داکتر بشردوست: کرزی اگر راست می گوید دستور بازداشت و محاکمه محمود کرزی، حصین فهیم و نبی خلیلی را صادر کند!

داکتر بشردوست: کرزی اگر راست می گوید دستور بازداشت و محاکمه محمود کرزی، حصین فهیم و نبی خلیلی را صادر کند!

کابل پرس: داکتر رمضان بشردوست نماینده ی مردم در پارلمان افغانستان، در واکنش به سخنان امروز حامد کرزی در تالار پارلمان، به کابل پرس گفت که صاحب افغانستان نه ملا عمر است و نه قسیم فه ...

جنگ قدرت و تجزیه افغانستان در گفتگوی کابل پرس با داکتر رمضان بشردوست

داکتر رمضان بشردوست در گفتگویی اختصاصی با کابل پرس می گوید جنگ افغانستان جنگ قدرت است. در طول تاریخ سیاسی افغانستان اگر جنگ ها را بررسی کنیم، مساله ی خانواده، قوم، مذهب و ایدئولوژی فقط به عنوان فریب افرادی که از آگاهی سیاسی و تجارب سیاسی برخوردار نیستند استفاده می شود. به همین دلیل که در افغانستان یک چوکی برا more ...

میزان ۱۲, ۱۳۹۱ (۰) comments

تمام حقوق محفوظ و متعلق به داکتر رمضان بشردوست می باشد

Scroll to top