You Are Here: Home » دري (Page 2)

از کابل به بغلان

روز شنبه به تاریخ 27 سرطان 1388 مطابق july 18,2009 کاروان کمپاین بعد از ظهر بطرف بغلان حرکت کرد. هرگام را که در این کشور بر میدارم، به هر سوئی که میروم نشانه خیانت و حتی جنایت به چشم می خورد. سفر ما بسوی شمال کشور گوشۀ از این واقعیت و حشتناک است. اولین برخورد ما به تونل سالنگ است که در سال 1386 توسط شرکت ترکی با قیمت چند میلیون دالر از کمکهائی کشور ناروی بازسازی شده است. دو سال از افتتاح آن نمی گذرد اما در ...

Read more

از کابل به بامیان

روز دو شنبه 23 سرطان 1388 مطابق 13 جولای 2009-07-13 ساعت 12 بعد از ظهر کاروان کمپاین مرد علم و عمل از کابل به طرف بامیان حرکت کرد. اولین تماس من با بامیان ، با طفل معصوم است که بالای یک مرکب سوار است با علف. طفلی که در این سن و سال باید در خانه یا پیش قریه خود با همسن و سال خود مشغول بازی، ساعت تیری و تفریح و آموزش می بود. اما دولت مردان این کشور با اعمال خائنانه شان اطفال این کشور را هم مجبور کرده اند که د ...

Read more

از کابل به لوگر

روز چهار شنبه 10 سرطان 1388 مطابق July ,1 , 2009 از کابل بطرف لوگر کاروان کمپاین مرد علم و عمل حرکت کرد. وقت رسیدن به مرکز لوگر ( پل علم) در جستجوی مکانی برای نصب کردن خیمه شدم. چند تن از مولوی صاحبان که در داخل شهر من را دیدند ، پیشنهاد نصب خیمه را در محوطه مسجد جامع پل علم کردند که با افتخار پذیرفتم. از دفتر رادیو خصوصی زینت و ریاست رادیو و تلویزیون ملی دیدن کردم بعداً با محصلین دارالمعلمین لوگر نشستی داش ...

Read more

از کابل تا ارزگان

روز دو شنبه 5 اسد 1388 مطابق با July , 27 , 2009 برنامه پرواز به سوئی ارزگان بود. ساعت یک بعد از ظهر، طیاره آنتونوف میدان هوائی کابل را به سوئی ارزگان ترک کرد و یک ساعت بعد در میدان هوائی ارزگان نشست. میدان هوائی ارزگان فعلاً یک میدان هوائی نظامی است در حالیکه قبلاً میدان هوائی ملکی بود. بقول پیلوت های طیاره آنتونوف طیاره سابق سوژوی است که به کشور های افریقائی مثل اتیوپی داده بود یا فروخته شده بود. این طیار ...

Read more

از کابل به خوست

پرواز به سوی خوست کمیسیون مستقل انتخابات مکتوبی را به هر کاندیدای ریاست جمهوری ارسال کرده بود که در صورت که خواسته باشند نیروی هوایی وزارت دفاع حاضر است که کاندیدا را برای کمپاین به ولایات منتقل کند. من تصمیم گرفتم که در صورت ضرورت از این وسیله استفاده شود برای کمپاین در ولایاتی که راه آن بسیار خراب است و هرنوع موتر در آنجا رفته نمیتواند یا اینکه راه آن به عبور و مرور وسایط عادی بسته است یا اینکه وقت کافی ب ...

Read more

تمام حقوق محفوظ و متعلق به داکتر رمضان بشردوست می باشد

Scroll to top