You Are Here: Home » دري » از کابل به لوگر

از کابل به لوگر

از کابل به لوگر

روز چهار شنبه ۱۰ سرطان ۱۳۸۸ مطابق July ,1 , 2009 از کابل بطرف لوگر کاروان کمپاین مرد علم و عمل حرکت کرد. وقت رسیدن به مرکز لوگر ( پل علم) در جستجوی مکانی برای نصب کردن خیمه شدم. چند تن از مولوی صاحبان که در داخل شهر من را دیدند ، پیشنهاد نصب خیمه را در محوطه مسجد جامع پل علم کردند که با افتخار پذیرفتم. از دفتر رادیو خصوصی زینت و ریاست رادیو و تلویزیون ملی دیدن کردم بعداً با محصلین دارالمعلمین لوگر نشستی داشتم. بعد از ظهر به طرف ولسوالی خوشی حرکت کردم. در راه خوشی با دو طفل روبرو شدم که مسؤلیت رمه بزرگ گوسفندان را به عهده داشتند. بعد از باز گشت در حدود ساعت ۶ بعد از ظهر بطرف بازار کلنگار رفته با اهالی آن ملاقات کردم. کمپاین روز چهار شنبه را در مرکز لوگر با دیدن اهالی خود پل علم ختم کردم.

روز پنج شنبه قبل از ظهر متعلمین لیسه عمر فاروق(رض) ، با کارمندان ریاست ها و بخصوص محبوسین ولایت لوگر دیدن داشتم. محبس در یک خانه کرائی می باشد، در هر اطاق از ۱۸ تا ۲۰ زندانی روز را شب و شب را روز میکنند. قرار است در ۱۰ جریب زمین زندان نو ساخته شود: در سال ۱۳۸۷ با چک ها قرار کرده اند و طبق قرار داد در آخر سال ۱۳۸۸ کار باید تمام شود اما هنوز شروع نشده است.

بعد از ظهر بطرف بره کی برک در حرکت شدم: نا امن ترین منطقه لوگر. من ساعت ۱۱:۳۰ با موتر کمپاین “کرزی کوچ” وارد بره کی برک شدم . استقبال اهالی بره کی برک به اندازه ای گرم بود که هیچ قابل تصور نبود قبل از صرف طعام، کمپاین را در بازار ولسوالی شروع کردم بعد از صرف طعام و نماز در مسجد جامع به دفتر رادیو استقلال ، رادیوی خصوصی ، رفتم. تنها سرک داخل ولسوالی بره کی برک با برق آفتابی روشن میشود بعد از بره کی برک از ولسوالی محمد آغه دیدن کردم.

نتیجه گیری:

۱- استقبال اهالی لوگر از کمپاین نشان میدهد که هیچ کس مانع پیروزی افغانستان شده نه میتواند.

۲- لوگر مثل سایر ولایات افغانستان ازشهر فقط نامش را دارد تنها سرک پخته سرک کابل- پکتیا است که از داخل لوگر عبور میکند دیگر سرک قیر شده ندارد.

۳- در داخل شهر فقط یک منزل لوکس چند طبقه ئی ، بلند منزل، وجود دارد که دفتر کمپاین داکتر عبدالله می باشد. دو عکس چند متره داکتر عبدالله ، یکنوع و یک رنگ، نصب است.
اما در دفتر و اطرافش کدام بیرو بار و جوش و خروش نیست، به گفته اهالی وقتی نان چاشت جمع و جوش دیده میشود.

شکایت اهالی لوگر مثل ننگرهار ، لغمان ، کنر و کابل و دیگران که از نقاط مختلف به خیمه ملت می آید یک سان است. همه شان میگوید: انتخابات کانکور زیبائی نیست که هرکدام شان مثل هنرمندان هندی پوستر ها و عکس های رنگارنگ و به اندازه هائی مختلف چاپ کرده اند، در هر در و دیوار دولتی و شخصی بدون اجازه به ده ها وصدها نصب کرده اند. اگر از پول خود شان است اسراف است و اسراف کننده در اسلام برادر شیطان است اگر از پول بیت المال است گناه است.

روز جمعه مورخ ۱۲/ ۴/۱۳۸۸مطابق,۲۰۰۹ July, 3 کمپاین را به کابل از ولایت لوگر آورده بودم و ملاقات در خیمه ملت با افرادی که از هر گوشه و کنار افغانستان به کابل می آید داشتیم.

بعد از ظهر در اطراف مسجد پل خشتی مرکز کابل کمپاین داشتم که متأسفانه تصویر از آن ندارم چون فقط یک کمره دارم که عکسهائی لوگر از آن گرفته میشد و دیگر کمره برای عکاسی ندارم.

در آخرین لحظات جمعه شب با ورزشکاران غرب کابل ملاقات و صحبتی داشتم. به این جوانان و اهالی منطقه هشدار دادم که به شایعات دشمنان آرامی و آبادی افغانستان گوش ندهند. چون شایعه پخش کرده بودند که بشردوست در ننگرهار به هزاره ها توهین کرده است در حالیکه من هرگز به هیچ قوم، مذهب ، حزب… توهین نه میکنم . تمام اقوام و افراد افغانستان در قلب من یکسان جا دارند و این را من در عمل ثابت کردم.

تنها هدف من گذاشتن مرحم سر زخمهائی تمام مردم افغانستان است.

About The Author

Number of Entries : 14

تمام حقوق محفوظ و متعلق به داکتر رمضان بشردوست می باشد

Scroll to top