You Are Here: Home » بنیاد بشردوستان

بنیاد بشردوستان

بنام خدا و به یاد شهدا

با عرض سلام واحترام به شما هم سنگران که ازمیهن دورمی باشید اما قلب شما برای مردم وبخصوص محرومین ومجروحین زنده گی درافغانستان می تپد. درویب سایت(www.ramazanbashardost.com) و درyoutube.com گوشه وزره ازمحرومیت های هموطنان را به نشررسانده ام.اینها چشم امید به شما دوخته اند تا به آنهایاری وکمک کنید. امید است که این فلم را با دقت دیده و به درخواست هموطنان به اندازه توان خود جواب مثبت بدهید چون امید این دوزخیان روی زمین من و شما هستیم. من هشتاد فی صد معاش خودرا دراختیار شان قرارمیدهم ولی متأسفانه  قطره ای است دردریا اما اگر قطره های ازطرف شما افزوده شود : قطره، قطره دریا میشود.

شما میتوانیدازسه طریق کمک های خود را به من ارسال نمائید:

۱- از طریق ویستیر ن یونیون(western-Union) بنام من.

۲- ازطریق حواله صرافی سرای شهزاده بنام من.

۳- ازطریق حساب بانکی بنام بنیاد بشردوستان:

Account name: BASHARDOSTAN  FOUNDATION

Account number: 01-1162985-01

Bank name: Standard Chartered Bank, Kabul

Swift code: SCBLAFKAXXX

Correspondent Bank:

Correspondent Bank (USD) –Standard Chartered Bank, New York

Swift-SCBLUS33XXX

ABA-256

Fed Wire: FW026002561

درهرصورت مبلغ کمک ونمبر حواله راازطریق تیلیفون(۰۰۹۳۷۹۹۳۳۵۳۱۶) یا ازطریق ایمیل(bashardost@bashardost.org)  یا ازطریق پیام کوتا(sms) دراختیارمن قرار دهید.

من لست کمک کنند ه گان وکمک شونده گان رادرویب سایت خود منتشر میکنم.

اگر برای معاف شدن ازپرد اخت مالیات، نیاز به رسید داشته باشید، بنیاد بشردوستان ازطریق ایمیل یا آدرس پستی رسید هم در اختیار شما قرار میدهد.

شما میتوانید سفیرافتخاری این حرکت مرهم گذاری  روی زخم مجروحین زنده گی شوید. خواهشمندم که تلاش کنید تا این پیام را تکثیر نموده وازطریق رسانه ها چون رادیو، تلویزیون، ویب سایت، ویب لاگ، فس بوک… پخش نمائید ونیزدرمساجدومحافل پیام را به دیگران برسانید.

 ما باید یک زنجیرهمبستگی بسازیم که قاره ها را باهم وصل کند وهرکدام ما درهرقاره که هستیم، حلقه های انسانی این زنجیرطلایی شویم.

من تلاش میکنم که فلم ها را با مواد ومعلومات دیگر درویب سایت به زبان های ملی وبین المللی بگذارم.

با احترام

کابل ۱۳۹۱/۴/۱۰

۳۰/۶/۲۰۱۲

داکتر رمضان بشردوست

نماینده مردم درپارلمان

تمام حقوق محفوظ و متعلق به داکتر رمضان بشردوست می باشد

Scroll to top